Naar inhoud

aankoop vuilniszakken

PMD-zak

Vuilniszakken kunnen aangekocht worden in het gemeentehuis, het Sociaal Huis (OCMW) en het gemeenschapscentrum De Maere tijdens de openingsuren.

 soort kostprijs 
 huisvuilzakken per rol van tien (60 liter)  22,50 euro
 huisvuilzakken per rol van 10 (30 liter)  11,25 euro 
 PMD-zakken per rol van 20  3 euro
 rode GFT-sticker (120 liter)   4,50 euro
 groene GFT-sticker (40 liter)  1,50 euro
 roze zakken per rol van 10 (60 liter)  2,50 euroWie meer afval produceert omwille van een medische aandoening, krijgt hiervoor een sociale correctie.
Deze correctie houdt in ofwel 10 grote huisvuilzakken (1 rol) ofwel 20 kleine huisvuilzakken (2 rollen) per jaar.

Om deze sociale correctie te bekomen, dien je een medisch attest (doktersbriefje of een attest van een hospitaal) waarin expliciet vermeld staat dat de medische aandoening een abnormale hoeveelheid restafval met zich meebrengt. Opgelet, WIGW-statuten en OCMW-attesten komen niet in aanmerking voor deze correctie.

Jouw attest wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Na de zitting krijg je een brief toegestuurd met vermelding of de sociale correctie wordt toegestaan. Met dit document kan je jouw huisvuilzakken ophalen op het gemeentehuis of op het gemeenschapscentrum De Maere. Vergeet deze brief niet, want zonder dit document worden er geen huisvuilzakken meegegeven.

Meer info: afvalkalender

Trefwoorden

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info

Relevante links