Naar inhoud

vogelgriep - voorzorgsmaatregelen

De vogelziekte is besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor pluimvee en vogels.

Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door direct contact tussen vogels overgedragen.

 

Soms worden er voorzorgsmaatregelen opgelegd om contacten tussen in gevangenschap gehouden vogels en wilde vogels zoveel als mogelijk te verhinderen.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?
-    U dient al uw pluimvee en vogels op te hokken of af te schermen.
Het afschermen kan gebeuren door uw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
-    Daarnaast moet u uw dieren binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. U mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Daarnaast kunnen markten en verzamelingen van pluimvee en andere vogels tijdelijk verboden worden, om eventuele besmettingen met vogelgriep in de hobbysector geen kans op verspreiding te geven.


Meer info: FAVV, tel. 0800 99 777,   www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen