Naar inhoud

verlies, diefstal of vernietiging van een identiteitskaart

Bij verlies of diefstal van je identiteitskaart doe je hiervan zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Neem een pasfoto mee en iets wat je identiteit kan bevestigen (trouwboekje, rijbewijs...). Je zal er een "attest van verlies of diefstal" ontvangen. Met dit attest meld je je bij de cel Bevolking en Burgerlijke stand voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart.


Belangrijk:
Verwittig zo snel mogelijk de helpdesk van het Rijksregister om de elektronische functies van je kaart te blokkeren.
Helpdesk van het Rijksregister (Belpic)
Permanentie 24/24uur
Tel. 025 18 21 17 voor Nederlandstaligen
Tel. 025 18 21 16 voor Franstaligen
Fax: 022 10 10 16
e-mail: helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

Hierdoor worden de elektronische functies van je kaart 7 dagen opgeschort. Indien je binnen deze termijn je kaart terugvindt, breng dan onmiddellijk het gemeentebestuur op de hoogte. Heb je je kaart niet teruggevonden binnen de 7 dagen, dan worden de elektronische functies definitief geblokkeerd en moet je een nieuwe identiteitskaart aanvragen.


Opgelet:
Het attest van verlies of diefstal geldt enkel in België als identiteitskaart. Als je op reis vertrekt, en je hebt geen geldige reispas, kan je een voorlopige identiteitskaart aanvragen. Neem dan zo vlug mogelijk contact op met de cel Bevolking en Burgerlijke stand, waar verdere afspraken zullen gemaakt worden. Een voorlopige identiteitskaart is maximaal twee maanden geldig, en dit slechts in enkele Europese landen. Na je reis dien je de voorlopige identiteitskaart terug te bezorgen bij de Cel Bevolking en Burgerlijke stand.


Vernietiging:
Bij verklaring van vernietiging van je identiteitskaart, wordt deze onmiddellijk geannuleerd en start de vervaardiging van een nieuwe identiteitskaart.

Trefwoorden

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info