Naar inhoud

rijksregisternummer

Het rijksregisternummer staat achteraan op de EIK en op de SIS-kaart gedrukt.
Het bestaat uit 11 cijfers en begint met je geboortedatum (jaar - maand - dag).
Vind je jouw rijksregisternummer niet en heb je het nodig, dan kun je het persoonlijk, niet telefonisch, opvragen bij de cel Bevolking en Burgerlijke stand.


Iedereen die in het rijksregister staat ingeschreven, of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, heeft het recht te weten welke informatie over hem of haar in het Rijksregister is opgenomen. Wie van dit recht gebruik wenst te maken dient, persoonlijk of via een gedagtekende en ondertekende aanvraag, een aanvraag in bij de cel Bevolking en Burgerlijke stand of bij het college van burgemeester en schepenen via een aangetekende brief.


Zijn je gegevens onnauwkeurig, onvolledig of zelfs onjuist, dan heb je het recht om ze te laten verbeteren. Dat gebeurt op basis van documenten die in aanmerking komen omwille van de aard van de informatie: uittreksel uit of afschrift van een akte van de burgerlijke stand, eensluidend verklaard afschrift van een vonnis of een arrest, ....


Wie van het recht op verbetering gebruik maakt, levert de bewijselementen die in aanmerking kunnen komen om zijn verzoek te staven. Na onderzoek door de cel Bevolking en Burgerlijke stand zal het college uiteindelijk beslissen of je gegevens kunnen worden verbeterd of niet.
Het recht op verbetering van gegevens is gratis.


Zie ook: www.rijksregister.fgov.be

Trefwoorden

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen