Naar inhoud

gedeeld verblijf van een minderjarig kind

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de kwestie naar boven van de bepaling van het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van de niet-ontvoogde minderjarigen.
 
In een aantal gevallen verblijven de kinderen grotendeels bij één van de ouders. De minderjarige wordt dan ingeschreven op het adres waarop hij/zij zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft.
 
Vanaf 15 februari 2016 wordt de mogelijkheid gecreëerd om in het dossier van de minderjarige het feit te vermelden dat deze minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de huisvesting verlenende ouder, nl. de ouder bij wie hij/zij niet is ingeschreven op zijn/haar hoofdverblijfplaats.
 
Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk akkoord tussen de ouders.
Enkel indien er geen schriftelijke toestemming bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.
 
Er worden geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt evenmin vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.
 
Wenst u van de maatregel gebruik te maken, dient u zich te wenden tot de dienst bevolking van uw woonplaats.

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen