Naar inhoud

veiligheidscel

De burgemeester richt een veiligheidscel op die de voorbereiding van de noodsituaties organiseert.

Deze is als volgt samengesteld:
•    burgemeester, voorzitter
•    ambtenaar belast met de noodplanning
•    territoriaal bevoegde brandweercommandant;
•    de federale gezondheidsinspecteur;
•    korpschef van de lokale politie;
•    de bevelhebber van de bevoegde operationele eenheid van de civiele bescherming en het diensthoofd van de gemeentelijke technische dienst;
•    de communicatieambtenaar
•    gemeentesecretaris
•    OCMW voorzitter


De veiligheidscel heeft als opdracht nood- en interventieplannen uit te werken, te actualiseren en getrokken lessen erin verwerken, binnen de limieten van de regelgeving en de bestemmelingen hierover te informeren.

Een belangrijke taak voor de veiligheidscel is het analyseren en inventariseren van de risico's.
Voor het opmaken van de inventaris moet worden nagegaan of er rekening is gehouden met de grote risico's waarvoor de wetgever aan de gemeentelijke en/of provinciale overheden al verplichtingen heeft opgelegd.


De veiligheidscel staat in voor de organisatie van oefeningen, reële noodsituaties  en oefeningen te evalueren. De voorafgaande informatie aan de bevolking over de noodplanning wordt door hen georganiseerd.


Het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) werd op 11 juni 2015 goedgekeurd door de provinciegouverneur.


Er wordt een Bijzonder Nood- en Interventieplan opgemaakt voor het rusthuis Dommelhof, het Gouden Kruispunt en voor elektriciteitsschaarste.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
noodplan

Kruisstraat 2

3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 29
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info

Relevante links