Naar inhoud

aanvraag / melding van een evenement of fuif

Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit minstens drie maanden vooraf melden aan de burgemeester.

Grote evenementen in openlucht worden minstens zes maanden vooraf gemeld aan de burgemeester.

Voor evenementen en of fuiven in tenten of grotere evenementen moeten er naar brandveiligheid toe de nodige attesten en keuringen aanwezig zijn. Voor meer info zie de checklist ‘controlerondgang door brandweer bij evenement'.

Een antwoord volgt binnen de maand na het inwinnen van de adviezen van de bevoegde diensten.

Trefwoorden

Praktisch

cultuur & toerisme

Gemeenschapscentrum
De Maere
Leuvensesteenweg 187
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 59 10
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.
Collectieve sluitingsdagen