Naar inhoud

aanvraag / melding van een evenement of fuif

Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit minstens drie maanden vooraf melden aan de burgemeester.

Grote evenementen in openlucht worden minstens zes maanden vooraf gemeld aan de burgemeester.

Voor evenementen en/of fuiven in tenten of grotere evenementen moeten er naar brandveiligheid toe de nodige attesten en keuringen aanwezig zijn. Voor meer info zie de checklist ‘controlerondgang door brandweer bij evenement'.

Voor evenementen en of fuiven waarbij er bewakingsactiviteiten uitgevoerd worden moet dit in overeenstemming zijn met de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
In artikel 24 van deze wet wordt er aan verenigingen een ‘verenigings/uitzonderingsregime’ aangeboden, waarbij zij niet moeten overgaan tot het inzetten van een erkende bewakingsfirma, maar met vrijwilligers kunnen werken.
Om te bepalen of dit kan moet je aan volgende voorwaarden voldoen:
1)    De organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan de organisatie of het faciliteren van evenementen;
2)    Het gaat om een evenement of een occasionele dansgelegenheid;
3)    De personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging (of hebben een effectieve en aanwijsbare band), die als het ware onder de vorm van interne bewakingsdienst (m.a.w. ten eigen behoeve) optreden.

Voor het inzetten van vrijwilligers bij bewakingstaken dient de organisatie de namen van de vrijwilligers voor beveiligingsactiviteiten aan de gemeente door te geven, maar deze ook over te maken aan de FOD Binnenlandse zaken. Dit gebeurt via een ‘aanvraag toestemming van de burgemeester voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten door effectieve leden van de vereniging of personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging’ door de vereniging via het mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be

De gemeente vraagt bij de nodige instanties adviezen aan op basis van het ingediende evenementenformulier met haar bijlages.

Een antwoord volgt binnen de maand na het inwinnen van de adviezen van de bevoegde diensten.

Trefwoorden

Praktisch

cultuur & toerisme

Gemeenschapscentrum
De Maere
Leuvensesteenweg 187
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 59 10
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.
Collectieve sluitingsdagen