Naar inhoud

aankomstverklaring voor vreemdelingen

Personen van een vreemde nationaliteit die zich in Tielt-Winge willen vestigen, moeten zich binnen de acht werkdagen aanmelden bij de Cel bevolking en Burgerlijke Stand. Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, grijze kaart, heeft normaal een geldigheidsduur van één jaar en kan jaarlijks worden verlengd. De identiteitskaart, gele of blauwe kaart - blauwe kaart voor EU-studenten, heeft een geldigheidsduur van één jaar of van vijf jaar en kan vernieuwd worden. In dat geval dien je wel een nieuwe foto voor te leggen.

Trefwoorden

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen