Naar inhoud

aanvraag standplaats voor een circus

De aanvraag van een circus voor een standplaats moet minstens 3 maanden voorafgaand aan de eerste geplande voorstelling schriftelijk of per e-mail toekomen bij het gemeentebestuur.

De aanvraag moet gebeuren aan de hand van het “aanvraagformulier standplaats circus” (zie bij downloads).

Met het aanvraagformulier worden eveneens de volgende documenten mee verzonden:


De aanvraag wordt niet in aanmerking genomen indien deze formulieren niet in orde of compleet zijn.

De afgeleverde toelating is enkel geldig op voorwaarde dat de toepasselijke reglementering inzake dierenwelzijn nageleefd wordt.  Indien bij controle blijkt dat het circus hieraan en aan alle overige reglementeringen niet voldoet, dan wordt de vergunning met onmiddellijke ingang ingetrokken.  In dit geval worden alle voorstellingen gestaakt en moet het circus het grondgebied van Tielt-Winge onmiddellijk verlaten.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info