Naar inhoud

strafregister

Wat?
Iedereen die in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister is ingeschreven, kan een uitreksel uit het strafregister, voorheen getuigschrift goed zedelijk gedrag, aanvragen. Er zijn twee verschillende modellen naargelang het doel waarvoor het uittreksel dient;

 

Model 1 kan je aanvragen voor de uitoefening van een activiteit die niet valt onder opvoeding, psychologische -, medische -, sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

 

Model 2 kan je aanvragen om een activiteit uit te oefenen die valt onder opvoeding, psychologische -, medische -, sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

 

Hoe aanvragen?
Het is de belanghebbende die het uittreksel persoonlijk en met identiteitskaart dient aan te vragen (dienst bevolking). Voor elke aanvraag moet je een formulier ondertekenen.

Indien om een gewettigde reden een ander persoon het uittreksel komt afhalen, dienen volgende stukken te worden voorgelegd:
1. een fotokopie van de identiteitskaart van de belanghebbende en een ondertekende volmacht;
2. de identiteitskaart van de persoon die het getuigschrift afhaalt.

 

Te vermelden bij elke aanvraag:
1. reden waarvoor het uittreksel dient;
2. het huidige beroep.

 

Kostprijs
Eerste uittreksel: 5 euro
Tweede uittreksel: 0,50 euro

Trefwoorden

E-loket

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info