Naar inhoud

wettigen handtekening

afbeelding handtekening

Wat
Het wettigen van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

 

Hoe
De voorgelegde handtekening wordt vergeleken met die op de identiteitskaart.

 

Waar
• Belgen of personen van vreemde nationaliteit die wonen in België : Cel Bevolking;
• Belgen of personen van vreemde nationaliteit die wonen in het buitenland: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Legalisaties, Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel  op werkdagen van 9 tot 11.30 uur.
 

Wat meebrengen
• de identiteitskaart;
• het ondertekende document waarop de handtekening moet gelegaliseerd worden.

 

Bijzonderheden
Je kan een handtekening van iemand anders laten legaliseren wanneer je zijn identiteitskaart meebrengt.

 

Kostprijs
Eerste wettiging: 1,50 euro
Tweede wettiging van een handtekening: 0,50 euro.

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen