Naar inhoud

adreswijziging

Als je verhuist, moet je jouw adreswijziging, binnen de acht werkdagen nadat je op jouw nieuw adres woont, melden. Waar je dit doet, is afhankelijk van de plaats waar je gaat wonen.

 

Wie?
Elk meerderjarig gezinslid kan de aangifte doen. Gaat het om de adreswijziging van een minderjarige (niet-ontvoogd) die de verblijfplaats van zijn ouders voor de eerste maal verlaat? Dan moet hij/zij bij de aangifte vergezeld zijn door de persoon of één van de personen die het gezag over hem/haar uitoefent.

 

Hoe?
Bij een verhuis in België meld je dit in de gemeente of stad waar je gaat wonen. Je neemt alle identiteitskaarten van de gezinsleden en het inschrijvingsbewijs van de voertuigen mee zodat een onmiddellijke aanpassing kan gebeuren. Bij de definitieve inschrijving op het nieuwe adres, past de gemeente jouw adres aan op de identiteitskaart. Wanneer je nog een gewone identiteitskaart hebt, vraagt de gemeente meteen een elektronische identiteitskaart aan.

 

Wat gebeurt er na de aangifte?
In principe volgt een onmiddellijke en definitieve inschrijving op het nieuwe adres. De wijkagent voert eerst een controle uit vooraleer je definitief wordt ingeschreven op je nieuwe adres.

Na de melding komt de [wijkagent] vaststellen of jouw gezin het huis effectief bewoont. Hij bezorgt je een document waarmee je je definitief kunt laten inschrijven. Je neemt dit document mee naar het gemeentehuis.
Opgelet! De ouder die een kind op een nieuw adres wil laten inschrijven, moet:
1. het schriftelijk akkoord van de andere ouder hebben;
2. een vonnis kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij/zij het ouderlijk gezag heeft over het kind;
3. een attest invullen dat er geen vonnis is.

 

Wat gebeurt er als je geen aangifte doet?
Wanneer je in de gemeente woont zonder een aangifte van adreswijziging te doen, kan het college van burgemeester en schepenen overgaan tot een ambtelijke inschrijving.
Bij vaststelling dat iemand de gemeente verliet en niet meer op te sporen valt, schrapt het college van burgemeester en schepenen deze persoon uit het bevolkingsregister.

 

Wat als de administratie jouw adreswijziging niet aanvaardt?
Als een adreswijziging niet wordt aanvaard door de gemeente, kan je het geschil voorleggen aan de Federale Overheidsdienst, Directie van de Verkiezingen en Bevolking, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel.

 

Mee te brengen:
• de elektronische identiteitskaarten en de pincode van alle leden van het gezin;
• eventueel een recente pasfoto voor de opmaak van een identiteitsbewijs voor een kind van minder dan twaalf jaar (nodig wanneer het kind op reis gaat naar een land waar geen paspoort vereist is);
• een minderjarige die zich voor het eerst elders vestigt dan de verblijfplaats van zijn ouders, moet vergezeld zijn van de persoon/personen die het gezag over hem uitoefent/uitoefenen, of moet een gelegaliseerde schriftelijke toestemming kunnen voorleggen. Eventueel is ook een kopie van het vonnis van de jeugdrechter nodig;
• niet-Belgen die in het bezit zijn van een blauwe of gele identiteitskaart, moeten een pasfoto en 5 euro meebrengen voor hun nieuwe identiteitskaart. Bij personen met een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister wordt het adres gewoon aangepast.

Trefwoorden

E-loket

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info