Naar inhoud

registratie samenwonenden

Wanneer je gaat samenwonen met een andere persoon, moet je dat laten registreren in het gemeentehuis. Je hebt de keuze tussen feitelijk samenwonen en wettelijk samenwonen. Het verschil speelt een rol bij erfenis- en belastingkwesties.

 

Feitelijk samenwonen
Voor de registratie van de feitelijke samenwoonst, bieden de beide partijen zich aan in een het gemeentehuis. Je verklaart dan enkel dat je samenwoont en één gezin vormt, door middel van een eenvoudige verklaring van samenwoonst. Bij deze vorm van samenwoonst zijn er geen specifieke verplichtingen of bijzondere rechten voor de samenwonende partijen. Je geniet hierdoor dus niet van bescherming van woonst, gezinslasten of eigendom.

 

De voorwaarden zijn:
• minstens achttien jaar en rechtsbekwaam zijn;
• officieel op hetzelfde adres wonen.


Wettelijk samenwonen
Bij wettelijke samenwoonst, bieden de beide partijen zich aan in het gemeentehuis voor de wettelijke registratie van samenwoonst. Bij deze vorm van samenwoonst hebben de partners de plicht bij te dragen in de lasten van de samenwoonst naargelang zijn/haar mogelijkheden. Zij genieten tevens van een zekere wettelijke bescherming van:
• de gezamenlijke woonst,
• de gezinslasten,
• de eigendom van goederen.
Indien een notaris vooraf een samenlevingscontract
afsloot, kan je  dit in de verklaring laten opnemen.

 

De voorwaarden zijn:
• minstens achttien jaar en rechtsbekwaam zijn;
• ongehuwd zijn en niet gebonden door een andere wettelijke samenwoonst;
• officieel op hetzelfde adres wonen.

De wettelijke samenwoonst wordt opgenomen in het bevolkingsregister. De gemeente kan evenwel geen uittreksel uit een register van samenwoonst afleveren. Je krijgt enkel bij het ondertekenen van de verklaring een ontvangstbewijs. Dit bewijst dat er ooit  een verklaring van wettelijke samenwoonst ondertekend is, maar niet of het ondertussen al of niet is ontbonden.

 

De wettelijke samenwoonst eindigt wanneer:
• één van de partners overlijdt;
• één van de partners huwt;
• bij opzegging ervan door onderlinge toestemming;
• bij eenzijdige opzegging door één van de partijen. In dit geval moet de partner, die de verklaring aflegt, wel vooraf de kosten betalen van de bekendmaking van de verklaring, door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner en aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Mee te brengen:
• de identiteitskaarten van de kandidaat-samenwoners,
• eventueel een ingevuld aanvraagformulier; de registratie kost 60 euro;
• eventueel het samenlevingscontract van de notaris.

Voor een brochure met meer info over deze onderwerpen kan je terecht op www.notaris.be.

Trefwoorden

E-loket

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info