Naar inhoud

selectief slopen en sorteren aan de bron

Sorteren van bouwafval is nog geen gewoonte. Een correct afvalbeheer en optimaal scheiden van het bouwafval op de bouwplaats, kunnen de kosten van het bouwafval nochtans flink reduceren, en het zorgt voor een betere afvalverwerking.

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd. Dat kan door de belangrijkste fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, te breken. Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton, op voorwaarde dat ze niet verontreinigd is. Dat is mogelijk door gebouwen selectief te slopen. Bij de ontmanteling van een gebouw, worden daarbij de verschillende afvalstromen die vrijkomen apart ingezameld en afgevoerd naar de afvalverwerkingsbedrijven.

Door selectief te slopen en/of te ontmantelen scheiden we de bouwafvalstoffen aan de bron en kunnen we deze afvalstromen beter beheren. Zo vermijden we het illegaal verwijderen, zorgen we voor een eerlijkere concurrentie in de bouw- en afvalsector en krijgen we een betere en meer milieuvriendelijke recyclage.

Het gescheiden inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende afvalstoffen is trouwens wettelijk verplicht. Het is sterk aanbevolen om voor het verwijderen van asbesthoudende afvalstoffen een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Verder worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc., beter afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen we deze maximaal benutten door ze opnieuw te gebruiken en te recycleren. De inspanningen om selectief te slopen leveren een financieel voordeel op, omdat deze stroom niet eerst moet gesorteerd worden, alvorens te recycleren.

Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwingen zoals het uitbreken van een badkamer te onderwerpen aan selectief slopen. Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen daarentegen een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleggen van een oprit of terras, hou je de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.

Het gebruik van primaire grondstoffen daalt door het selectief slopen. Selectief slopen is dus slim slopen: goed voor het milieu en uiteindelijk ook goed voor het budget.

Meer info over selectief slopen kan je terugvinden op de website van de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij (OVAM),

Trefwoorden

Praktisch

omgeving - milieu

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 40
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Relevante links