Naar inhoud

reistoelating minderjarige

Reizende kinderen moeten een individueel paspoort bezitten wanneer het land van bestemming dit eist. Je kan hierover steeds informatie inwinnen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Wanneer de minderjarige zonder de ouders, alleen of in groepsverband, naar het buitenland reist, is bovendien een 'reistoelating' nodig.

 

Werkwijze
De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (vader, moeder of voogd) is degene die de toestemming geeft. Dit gebeurt door middel van het formulier 'Reistoelating minderjarige'. Dit formulier wordt door de dienst burgerzaken (bevolking) onmiddellijk bij de aanvraag opgemaakt en bezorgd.
Gescheiden ouders dienen een vonnis voor te leggen waaruit blijkt dat hij/zij het ouderlijk gezag heeft over het kind.
Vergeet niet je identiteitskaart mee te brengen voor de controle van je handtekening.

 

Mee te brengen:
1. de identiteitskaart van de minderjarige,
2. de identiteitskaart van de persoon die de toelating geeft,
3. de vooraf ingevulde reistoelating (1 bladzijde recto-verso),
4. bewijs van hoederecht (vonnis van rechter) als je een gescheiden ouder bent.

Tarief
Eerste exemplaar: 1,50 euro

Volgende exemplaren: 0,50 euro.

Trefwoorden

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info