Naar inhoud

GIS

GIS staat voor Geografische Informatie Systemen.

Alles wat op het aardoppervlak geprikt kan worden, kan onderwerp zijn van een Geografisch Informatie Systeem. Denk maar aan waterlopen, percelen, gebouwen, bossen,…

 

Elk van deze “objecten” heeft een aantal eigenschappen: een gebouw heeft een functie, een eigenaar, een adres, enzovoort. Al deze gegevens worden ook in een GIS bewaard.

 

En dat is nu precies de meerwaarde van een GIS: ruimtelijke en niet-ruimtelijke gegevens worden gecombineerd in één systeem. Deze gegevens kunnen gevisualiseerd worden op het scherm of op een analoge kaart, er kunnen allerlei analyses op de geodata worden uitgevoerd, enzovoort.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling ondersteunende diensten
ICT

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 31
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen