Naar inhoud

euthanasie

Elke meerderjarige burger kan, voor het geval hij zijn wil niet meer kan uiten, in een wilsverklaring zijn wil te kennen geven dat een arts euthanasie toepast indien deze arts er zich ervan verzekerd heeft:
1. dat hij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
2. dat hij niet meer bij bewustzijn is;
3. dat deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

 

De wilsverklaring moet schriftelijk gebeuren, in het bijzijn van twee getuigen van wie minstens één geen enkel materieel belang heeft bij het overlijden van de verklaarder.

 

Men kan, in volgorde van voorkeur, één of meerdere vertrouwenspersonen aanwijzen, die er zich toe verbinden in voorkomend geval de behandelende arts te informeren over het bestaan van de wilsbeschikking.

 

De wilsverklaring kan op elk moment opgesteld worden; ze moet gedateerd en ondertekend zijn door de verklaarder, de getuigen en de aangewezen vertrouwenspersoon(personen).

 

Met de wilsverklaring kan alleen rekening gehouden worden indien zij minder dan vijf jaar vóór het moment waarop de betrokkene zijn wil niet meer kan uiten, opgesteld of bevestigd is.

 

Het ingevulde model van wilsverklaring laat u registreren op het gemeentehuis. Breng hiervoor uw identiteitskaart mee.

Trefwoorden

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info

Relevante links