Naar inhoud

aangifte van een overlijden

Wie met een overlijden wordt geconfronteerd, neemt het best contact op met een begrafenisondernemer, hij kent de te volgen procedures. Als je zelf aangifte van een overlijden wil doen, moet je, met twee aangevers (bij voorkeur familieleden van de overledene), bij de Cel Burgerlijke Stand zijn van de gemeente waar de persoon in kwestie gestorven is. Bij elk overlijden wordt nagekeken of er al dan niet een laatste wilsbeschikking werd ingediend op het gemeentehuis.


Afhandeling
1. Bij begrafenis: meestal klaar terwijl je wacht;
2. Bij crematie: de toelatingen worden pas afgeleverd na het controleonderzoek door een beëdigde arts.


Meebrengen
Bij begraving:
1. het trouwboekje van de overledene (eventueel van de ouders) (als een gehuwde of een echtgescheiden persoon geen trouwboekje meer heeft, een afschrift van de huwelijksakte);
2. de identiteitskaart en eventueel ook het internationaal paspoort van de overledene;
3. de identiteitskaarten van de twee aangevers;
4. het rijbewijs van de overledene;
5. het bewijs van de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld;
6. een attest van laatste wilsbeschikking uit het bevolkings- of vreemdelingenregister van de woonstgemeente (begraving, crematie of geen keuze);
7. als de overledene niet wordt begraven in zijn woonplaats of in de gemeente van overlijden, de toelating tot begraven van de gemeente waar de begraving plaatsvindt.


Bij crematie moeten bovendien worden meegebracht :
1. een verzoek tot crematie van een persoon die bevoegd is voor de lijkbezorging (meestal een familielid);
2. een attest van de behandelend geneesheer dat er geen sporen zijn van een gewelddadig of verdacht overlijden.

Trefwoorden

E-loket

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info