Naar inhoud

erfrechtverklaring

Een erfrechtverklaring is een document dat de gelden van een overledene vrijmaakt na zijn/haar overlijden. Bij een overlijden worden de bankrekening en het spaarboekje van de overledene geblokkeerd. Om deze gelden vrij te maken is een erfrechtverklaring - een opsomming van de mogelijke erfgenamen, nodig. Sommige diensten zoals mutualiteit, verzekering, pensioenfonds,.... vragen na het overlijden ook naar deze verklaring.


Ga hiervoor naar het Kadaster, Philipssite 3A bus 3, 3001 Heverlee. Tel. 02 573 84 80 (9 tot 12 uur).

Mee te brengen:
1. Het trouwboekje van de overledene (bij overlijden van één van de kinderen eventueel het trouwboekje van deze overledene);
2. Het trouwboekje van de ouders, wanneer de overledene ongehuwd was.

 

Een begraving kan pas plaatsvinden na de schriftelijke toelating van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, en dit ten vroegste 24 uur na het overlijden. Na het opstellen van de overlijdensakte stuurt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een afschrift van de akte naar het gemeentebestuur van de laatste woonplaats van de overledene, waar de akte tevens wordt overgeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Bijgevolg kunnen uittreksels uit de overlijdensakte zowel bekomen worden bij het gemeentebestuur van de plaats van overlijden als dat van de woonplaats van de overledene.

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen