Naar inhoud

laatste wilsbeschikking

orgaandonatie

Tijdens je leven kan je vrijwillig je laatste wilsbeschikking laten registeren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je kiest voor de wijze van lijkbezorging of voor het ritueel van de uitvaartplechtigheid of voor een combinatie van beide.

 

Wijze van lijkbezorging:
1. begraving van het stoffelijk overschot;
2. crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats;
3. crematie gevolgd door   bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
4. crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats;
5. crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de territoriale zee;
6. crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
7. crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
8. crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.
 
Ritueel van de uitvaartplechtigheid:
1. uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst;
2. uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst;
3. uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst;
4. uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst;
5. uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst;
6. uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst;
7. uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging;
8. uitvaartplechtigheid volgens Neutraal Filosofische overtuiging.

 

Orgaan- en weefseltransplantatie
Organen en weefsels kunnen in principe worden weggenomen bij iedere overledene die zijn woonplaats in België heeft. Je kan je uitdrukkelijk als donor opgeven, maar je kan ook verzet aantekenen tegen elke wegneming van organen en weefsels. Een vroegere beslissing kan je herroepen. Meer informatie vind je ook op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Trefwoorden

E-loket

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info