Naar inhoud

verkiezingsborden

Er wordt gestreefd om zowel openbare wegen en gebouwen als privé-eigendommen te vrijwaren van ongewenste en onesthetisch aangebrachte propaganda.

Er worden verkiezingsborden voorzien op de volgende locaties:

  • Houwaart: oud gemeentehuis (Haldertstraat)
  • Meensel-Kiezegem: ontmoetingscentrum (Kapellekensweg)
  • Sint-Joris-Winge: gemeenschapscentrum De Maere (Leuvensesteenweg)
  • Tielt: oud buitenschoolse kinderopvang (Blerebergstraat)

 

Trefwoorden

Praktisch

mobiliteit & verkeer

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 29
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen