Naar inhoud

familiale bemiddeling

Je denkt aan scheiden of je verneemt dat je partner je wenst te verlaten. In beide gevallen is het van belang dat je zo snel mogelijk informatie inwint en beslissingen neemt.
Wanneer je beslist gezamenlijk de echtscheiding voor te bereiden, kan je een advocaat–bemiddelaar contacteren. Dat is een advocaat die speciaal is opgeleid om te bemiddelen in familiezaken.
Met behulp en onder leiding van de advocaat-bemiddelaar bespreken de partners onderling de diverse zaken die bij een scheiding geregeld moeten worden. Een echtscheiding met onderlinge toestemming (E.O.T.) is wettelijk mogelijk vanaf 2 jaar huwelijk.


Wat doet een bemiddelaar?
Alvorens echt met de werkzaamheden te beginnen zal de bemiddelaar je informeren over de werkwijze, rechten en plichten van iedere partij, de beëindigingwijze, geheimhoudingsplicht, de honorering en kosten. De bemiddelaar brengt beide partners naar de onderhandelingstafel en helpt hen bij het tot stand komen van een voor beiden aanvaardbare overeenkomst.
Verder werkt deze steeds als neutrale tussenpersoon die de partners zowel een beperkte psychologische evenals een uitgebreide juridische ondersteuning geeft.


Wat doen de partners?
Van hen wordt er verwacht dat ze bereid zijn om tot een oplossing te komen, dat er geen machtsverhouding tussen hen bestaat en dat zij grotendeels de beslissing tot scheiden - of minstens tijdelijk uiteengaan - hebben genomen. Het is de bedoeling dat ze actief meedenken en meewerken tijdens het bemiddelingsproces en zoveel als mogelijk zélf tot een oplossing komen. Uiteraard is de bemiddelaar er om de mogelijkheden en alternatieven te suggereren.


Voordelen
Wat zijn de voordelen van bemiddeling tegenover de klassieke gerechtelijke weg ?
1. De partners worden gelijk en gelijktijdig geïnformeerd. Dit werkt tijdswinst in de hand en het heeft een ontmijnend effect voor gerezen conflicten. De partners moeten immers nog een hele tijd als ouders kunnen functioneren;
2. Er is geen machtsverhouding;
3. Het is een “schuldloze echtscheiding”;
4. Het is kostenbesparend, want de partners betalen ieder de helft van het uurtarief van de advocaatbemiddelaar. Anders moeten ze ieder naar een advocaat;
5. Langdurige en geldrovende procedures worden zo vermeden.


Waar vind je een advocaatbemiddelaar?
Je kan een advocaatbemiddelaar vinden via de Orde van Vlaamse Balies en via www.advocaat.be.

Trefwoorden

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info