Naar inhoud

echtscheiding

Een echtscheiding is het ontbinden van het burgerlijk huwelijkscontract tijdens het leven van de echtgenoten, onder de voorwaarden en in de gevallen voorzien door de wetgeving. De wet onderscheidt:
1. scheiding van tafel en bed;
2. scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming;
3. echtscheiding op grond van bepaalde feiten;
4. echtscheiding door onderlinge toestemming;
5. omzetting scheiding van tafel en bed in echtscheiding.


Scheiding van tafel en bed verbreekt de huwelijksband niet, maar de verplichting tot samenwonen valt weg. Die scheiding heeft scheiding van goederen tot gevolg.

Als je wil scheiden neem je best contact op met een notaris of advocaat.


De echtscheiding wordt uitgesproken door de rechtbank. Zodra het vonnis "in kracht van gewijsde" is gegaan, ongeveer zes weken na de uitspraak, als er geen hoger beroep werd ingesteld, zendt de griffier van de rechtbank een uittreksel van de gerechtelijke beslissing naar de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar je huwde. Daar wordt het echtscheidingsvonnis overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.


Uittreksels uit en afschriften van de echtscheidingsakte kan je verkrijgen in de gemeente waar het huwelijk plaatsvond.

Trefwoorden

E-loket

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen