Naar inhoud

documenten nodig voor huwelijkaangifte

Voor beide partners
Alle stukken worden door de ambtenaar aangevraagd op voorwaarde dat :
1. de betrokkenen ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
2. het gaat over akten die opgemaakt werden in België.
 
Wie dat wenst, om bepaalde redenen, mag de stukken zelf aanvragen :
1. geboorteakte (maximum 1 jaar oud);
2. bewijs van identiteit (identiteitskaart, paspoort,...).

Indien van toepassing :
1. echtscheidingsakte;
2. overlijdensakte van de laatste partner.


Voor niet-Belgen :
1. bewijs van gewoonterecht (certificat de coutume).
Dit gaat over de wetgeving in het land van herkomst
te halen op de Ambassade of het Consulaat van het land van herkomst in België;
2. bewijs van ongehuwde staat;
3. bewijs van nationaliteit.


Alle documenten afgeleverd in het buitenland of door een vreemde ambassade of consulaat moeten gelegaliseerd worden.

Trefwoorden

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen