Naar inhoud

beknopt overzicht i.v.m. huwen

Waar? In de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten zijn inschrijving heeft in de bevolking-, vreemdelingen- of wachtregister op de datum van de opmaak van de akte van aangifte van huwelijk. Men moet huwen in die gemeente waar men de aangifte van huwelijk gedaan heeft.


Wie doet de aangifte? Eén van de aanstaande echtgenoten of beiden. Wanneer de aangifte gebeurt door één van de aanstaande echtgenoten, dan moet de aangever een gelegaliseerd schriftelijk bewijs voorleggen, waarin de afwezige echtgenoot zijn akkoord met de aangifte betuigt. De akte van aangifte moet samen met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand ondertekend worden door de aangevers.


Wat moet ik meebrengen?  Breng je identiteitskaart mee en het identiteitsbewijs van de twee getuigen die minimum 18 jaar zijn. Eventueel kan je een bewijs van het huwelijkscontract meebrengen.


Wat zijn de stappen?  Ten vroegste 6 maanden en minimum 4 weken voor het huwelijk meld je je aan op de dienst Burgerlijke Stand met de datum dat je in het huwelijk wenst te treden. Daarna zorgen wij voor de nodige documenten.


Wat krijg je?  Op aanvraag:  enkele attesten voor de werkgever

Trefwoorden

E-loket

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen