Naar inhoud

naamgeving kind

De afstamming verleent aan elke persoon zijn basisidentiteit, waarvan het hoofdelement de naam is. Wanneer de ouders getrouwd zijn, zelfs indien ze niet meer samenleven of in scheiding liggen, draagt het kind ambtshalve de naam van zijn wettelijke vader. Dit wettelijke vermoeden kan door een rechtsvordering worden vernietigd. Indien de moeder ongehuwd is draagt het kind de naam van de persoon, van het mannelijke geslacht, die het kind erkent, hetzij vóór zijn geboorte, hetzij wanneer de geboorteaangifte wordt afgelegd voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het kind geboren werd.

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info