Naar inhoud

aangifte van een geboorte

De aangifte van de geboorte van een kind wordt gedaan bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente of stad waar het kind geboren is. De aangifte dient te gebeuren binnen de 15 dagen na de bevalling. Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 

De aangifte gebeurt door de vader/meemoeder, de moeder of beiden samen. Als zij verhinderd zijn (door bvb. ziekte) dan moet de persoon die de leiding van de inrichting uitoefent of zijn afgevaardigde (indien de geboorte in een verpleeginrichting van welke aard ook heeft plaats gehad), of de geneesheer of bij ontstentenis de vroedvrouw of andere personen die bij de geboorte aanwezig waren de aangifte doen. Ook doodgeboren kinderen moeten aangegeven worden als de zwangerschap meer dan 6 maanden duurde.

 

Nodige documenten:
1. trouwboekje;
2. identiteitskaart beide ouders;
3. geboorteattest van kraamkliniek.

 

Documenten die men bekomt bij de aangifte:
1. geboorteattest met melding “gezinsbijslag”, af te geven aan de werkgever;
2. geboorteattest bestemd voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering, afgeven bij de mutualiteit;
3. 5 geboorteattesten, o.a. als bewijs om afwezigheid op het werk te rechtvaardigen;
4. formulier betreffende de verplichte inentingen van het kind, kinderverlamming: telkens het kind wordt ingeënt wordt het formulier door de dokter aangevuld. Dit formulier dient binnen de 18 maanden na de geboorte van het kind, als alle inentingen gedaan werden, afgegeven te worden bij de Cel Bevolking en Burgerlijke stand op het gemeentehuis van de woonplaats van het kind.

Trefwoorden

Praktisch

burgerzaken

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 22
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info