Naar inhoud

politieraad

In de meergemeentenzones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad met betrekking tot de organisatie en het beheer van het lokaal korps uitgeoefend door de Politieraad. De politieraad komt minstens 4 maal per jaar samen.

Hoe is de raad samengesteld?
De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraad van de verschillende gemeenten. Het aantal vertegenwoordigers per gemeente wordt berekend op het aantal inwoners. De politieraad van de politiezone Hageland telt 22 leden.

Meer info: www.politiehageland.be

Trefwoorden

Praktisch

lokale politiezone Hageland

Wijkkantoor Tielt-Winge
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 22 94
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Buiten de kantooruren kan je voor dringende gevallen terecht op het noodnummer 101.

Bel gratis "112" in heel Europa voor dringende hulp.

Relevante links