Naar inhoud

activiteiten op de openbare weg

Activiteiten op de openbare weg of domein zijn krachtens het gemeentelijke politiereglement onderworpen aan de voorafgaandelijk toelating van de burgemeester.

Verenigingen of andere organisaties die voor een activiteit een straat of een gedeelte ervan willen gebruiken, moeten de aanvraag daarvoor minstens twee maanden vooraf indienen.

 

Voor het afsluiten van een straat ('parkeerverbod') moet het gemeentebestuur het advies vragen van de politie, zodat een omleiding kan worden uitgewerkt. Pas daarna kan worden beslist over de plaatsing van hekkens en/of borden. Een dergelijke beslissing wordt in een politieverordening geformuleerd. Deze procedure vergt tijd en daarom is het tijdig aanvragen belangrijk.

Praktisch

mobiliteit & verkeer

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 29
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen