Naar inhoud

verkeersveiligheid

Het provinciaal verkeersveiligheidsbeleid kan worden samengevat in enkele werkwoorden : controleren, sensibiliseren, opvoeden en uitlenen.  Het provinciebestuur coördineert controles op rijden onder invloed, start handhavingprojecten op en ondersteunt gemeentebesturen, politiezones, scholen en bedrijven bij het verkeersveiliger maken van Vlaams-Brabant.

Zone 30
De toegenomen automobiliteit heeft naast voordelen ook heel wat nadelige gevolgen voor onze samenleving. De onveilige situaties nemen toe en de leefomgeving ondervindt een steeds zwaardere belasting van het gemotoriseerde verkeer. Onaangepaste snelheid vormt de kern van de veiligheids- en leefbaarheidproblematiek in de bebouwde omgeving. Daarom begeleidt de provincie gemeenten die een actief zone-30-beleid voeren.

Veilige schoolomgevingen
Tijdens het begin en het einde van de lessen is het rond een school vaak een chaos van kinderen, fietsen, ouders en auto´s. Hierdoor is de schoolomgeving vaak onoverzichtelijk en onveilig. Partijen wijzen vaak naar elkaar als het gaat om verantwoordelijkheden. Dit terwijl juist door samenwerking de problemen kunnen worden opgelost. Meer informatie vind je op de website [www.ikbenvoor.be].

Gemachtigde opzichters
Een bijzonder initiatief in het kader van veilige schoolomgevingen is de jaarlijks terugkerende wervingsactie voor gemachtigde opzichters. Die vond in het verleden al vier keer plaats.
Sinds vorig jaar heeft Vlaams-Brabant er, verspreid over de ganse provincie, welgeteld 984 gemachtigde opzichters bij.


Rijden onder invloed
Samen met de politiediensten heeft het provinciebestuur van Vlaams-Brabant de campagne "BOB in Vlaams-Brabant" uitgewerkt. De campagne past in het "Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur" en is erop gericht alle chauffeurs te sensibiliseren voor de gevaren van het rijden onder invloed. Met het actieplan wil de provinciale overheid in Vlaams-Brabant het aantal verkeersongevallen veroorzaakt door bestuurders die rijden onder invloed van alcohol, bepaalde geneesmiddelen of drugs doen afnemen. Het basisthema van de provinciale acties wordt gevormd door de controles op het rijden onder invloed van alcohol of andere roesverwekkende middelen. Daarnaast wordt voor elke actiemaand nog een bijkomende doelgroep bepaald die in het bijzonder wordt gecontroleerd. Tijdens de eindejaarsperiode wordt op provinciaal vlak meegewerkt aan de nationale BOB-campagne tegen het rijden onder invloed.

Onbemande camera’s
Te snel rijden is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersonveiligheid. Snelheidsbeperkende maatregelen zullen dus leiden tot minder ongevallen die bovendien minder ernstig zijn. Uit onderzoek is gebleken dat een combinatie van bemande mobiele controles en onbemande controles door gebruikmaking van camera´s het meeste effect heeft. Ook een gerichte communicatie ondersteunt het effect van handhaving.

Trefwoorden

Praktisch

mobiliteit & verkeer

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 29
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info