Naar inhoud

gemeentelijk rampenplan

Hierin staan de procedures die bij een ramp moeten gevolgd worden. Ook alle mogelijke gegevens die bij de bestrijding van een ramp kunnen nodig zijn, werden in een Uniform Gemeentelijk Rampenplan (UGR), opgenomen. Het UGR wordt gebruikt bij het bestrijden van rampsituaties, bijvoorbeeld zware overstromingen of aardbevingen, bij catastrofen zoals een spoor- of een vliegtuigongeval en bij schadegevallen, bijvoorbeeld een ontploffing of een brand. De overheid en de hulpdiensten hebben een exemplaar van dit plan. Ook de grote chemische en nucleaire bedrijven en kerncentrales hebben een dergelijk plan opgesteld.

Het gemeentelijk rampenplan bevat heel wat gegevens:
•    de personen die moeten gewaarschuwd worden of die kunnen worden ingezet bij een ramp
•    een inventaris van de risico’s
•    een inventaris van de middelen die de gemeente kan inzetten
•    de alarmprocedures
•    de communicatiemiddelen die kunnen gebruikt worden
•    de organisatie van de crisiscel
•    de organisatie van de informatie voor de bevolking
•    de organisatie van oefeningen
•    de methode die wordt gevolgd om het noodplan te actualiseren
•    de mogelijkheden voor het vervoer en de opvang van mensen die moeten geëvacueerd worden

Voor speciale risico’s kan de gemeente nog aparte noodplannen opstellen. Het UGR wordt geactualiseerd door de noodplanambtenaar.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
noodplan

Kruisstraat 2

3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 29
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info

Relevante links