Naar inhoud

bewegwijzeringplan en wegsignalisatie

afbeelding verkeersbord
De gemeente probeert een duidelijk bewegwijzeringplan op te stellen zodat de verkeersituatie op alle punten duidelijk is. Elk jaar wordt hieraan gesleuteld zodat het verkeer zo vlot mogelijk verloopt.

Elke gemeente is ook bevoegd voor de permanente verkeerssignalisatie voor alle wegen op haar grondgebied. De provincie Vlaams-Brabant geeft, als wegbeheerder, enkel advies voor het plaatsen van permanente verkeerssignalisatie op haar wegen.
Vóór de werkzaamheden aan de provinciewegen plaatst de aannemer omleidingsignalisatie in overleg met de afdeling Provinciewegen van de dienst Infrastructuur.

Zone 30 in schoolomgevingen
Op verschillende plaatsen is reeds een zone 30 voorzien, die meestal aangeduid wordt door vaste borden (permanente signalisatie). Omwille van het drukke karakter van wegen en de snelheid van het verkeer (waarbij slechts weinig voertuigen zich houden aan de snelheidsbeperking), adviseert de provincie soms om te werken met variabele borden (elektronisch veranderlijke signalisatie).

Als algemene regel kiest de provincie Vlaams-Brabant op haar provinciewegen voor vaste borden. Enkel op plaatsen waar een continue zone 30 totaal buiten verhouding is met de verkeerssituatie, opteren wij voor variabele aanduidingen (in situaties waarin bijna niemand zich zou houden aan de snelheidsbeperkingen, buiten de schooluren uiteraard).
Op de enkele plaatsen waar we adviseren om geen zone 30 in te richten, is de school te ver verwijderd van de provincieweg of is er in de onmiddellijke nabijheid een kruispunt geregeld door verkeerslichten.
Tot slot vestigen wij je aandacht erop dat de provincie weliswaar de wegbeheerder is van de provinciewegen, maar geen enkele bevoegdheid heeft voor wat betreft:

•    Het vaststellen van aanvullende verkeersreglementen.
•    Het aanbrengen van de nodige signalisatie bestemd voor het regelen van een permanente of periodieke toestand, die een gebod of verbod instelt of opheft. Deze bevoegdheid berust uitsluitend bij de gemeenten.

Trefwoorden

Praktisch

mobiliteit & verkeer

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 29
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info