Naar inhoud

erkenning kwekerij, asiel, pension en handelszaak van dieren

Beschrijving
Hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken in dieren moeten een voorafgaande erkenning hebben van de Minister om hun activiteiten te mogen uitoefenen.

Voor wie
Elke inrichting waar :
•     teven voor de kweek gehouden worden en waar jaarlijks tenminste 3 nesten geboren worden (hondenkwekerij)
•     kattinnen voor de kweek gehouden worden en waar jaarlijks tenminste 3 nesten geboren worden (kattenkwekerij)
•     onderdak en nodige zorgen verschaft worden aan verloren, achtergelaten, verwaarloosde, in beslag genomen of verbeurdverklaarde dieren  (dierenasiel)
•     gedurende een beperkte tijd en tegen vergoeding, onderdak en nodige zorgen aan door hun eigenaar toevertrouwde dieren worden verleend (dierenpension)
•     dieren worden gehouden met het doel ze te verhandelen, met uitzondering van het landbouwbedrijf (handelszaak in dieren).

Uitzondering
•     Hondenkwekerijen en kattenkwekerijen waar minder dan 3 nesten per jaar gekweekt worden.
•     Inrichtingen waar landbouwhuisdieren gehouden en verkocht worden : vb veehandelaars, manèges,...
•     Inrichtingen waar vijvervissen gehouden en verkocht worden

Voorwaarden
Elke bovenvermelde inrichting moet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden gesteld in het KB van 17.02.97 houdende de erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

Voordelen
Het maken van publiciteit is dan toegelaten, eveneens in niet-vaktijdschriften.

Trefwoorden

Praktisch

socio-economie

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390-Tielt-Wingetel. 016 63 95 32
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info