Naar inhoud

drankvergunning

Een drankvergunning is:
• een vergunning om gegiste dranken, bier, wijn, … (dranken met een alcoholpercentage minder dan 22°) en sterke dranken, whisky, cognac, … (dranken met een, alcoholpercentage meer dan 22°) te mogen schenken in publieke inrichtingen (cafés, snackbars, brasseriën, restaurants, …)
• een vergunning die afgeleverd wordt door de gemeentelijke dienst lokale economie.

Voorwaarde om een drankvergunning te verkrijgen:
• Men moet een stedenbouwkundig vergunde inrichting bezitten of een goedgekeurde reizende inrichting. Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de dienst ruimtelijke ordening van het gemeentebestuur en de wijkagent.
• Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden. Deze worden gecontroleerd door de politie van de gemeente waar de uitbater zijn verblijfsadres heeft.
• Er moet voldaan worden aan de brandveiligheidsvoorwaarden. Deze worden gecontroleerd door de brandweer
• De milieudienst gaat na of er een milieuvergunning klasse 2 nodig is


Wie moet een drankvergunning aanvragen
:
Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (vb. tapwagen) die van plan zijn om gegiste en sterke dranken te schenken.


Wie moet geen drankvergunning aanvragen
:
• inrichters van tijdelijke evenementen (buurtfeesten en wijkfeesten, fuiven, …)
• handelszaken die enkel drank verkopen zonder te schenken (zoals supermarkten, …)

Trefwoorden

Praktisch

socio-economie

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390-Tielt-Wingetel. 016 63 95 32
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen