Naar inhoud

kruispuntbank van ondernemingen (KBO)

De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden opslaat.


Ze neemt de gegevens op van het rijksregister van rechtspersonen, van het handelsregister, van de BTW, van de RSZ en wordt up to date gehouden door de bevoegde organisaties die er de gegevens invoeren.

Al deze bestaande gegevens uit de voornoemde bestanden bracht de Federale Overheidsdienst Economie in de databank Kruispuntbank van Ondernemingen. De KBO is een interdepartementaal project waarin een nauwe samenwerking is tussen de FOD Economie, FEDICT, de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging( DAV), de FOD Financiën, de FOD Justitie, de FOD Sociale Zekerheid.


De FOD Economie laadde de databank op in samenwerking met al deze diensten.
Ze vormt als het ware letterlijk een kruispunt van gegevens van ondernemingen.
De federale overheidsdiensten Financiën (BTW), Sociale Zaken (RSZ), Justitie (Griffie Rechtbank van Koophandel) en de ondernemingsloketten zijn allen verbonden met de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Ze voeren gegevens in in de KBO en indien nodig kunnen ze ze wijzigen.


Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website http://mineco.fgov.be/kbo.htm.

Trefwoorden

Praktisch

socio-economie

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390-Tielt-Wingetel. 016 63 95 32
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen