Naar inhoud

diploma bedrijfsbeheer

Het attest over de kennis van bedrijfsbeheer of het getuigschrift bedrijfsbeheer is een formele voorwaarde om in België met een eigen zaak te mogen beginnen. Het is één van de bepalingen van de vestigingswet.


Men kan het attest bekomen:

• Door het volgen van een cursus bij een syntra-opleidingscentrum.
• Ook in de meeste studierichtingen van het technisch en beroeps onderwijs staat het vak bedrijfsbeheer geprogrammeerd in de derde graad, dit zijn de 5e, 6e en 7e jaren. Bijvoorbeeld in de afdeling garage. Afgestudeerden kunnen dan een eigen garagebedrijf beginnen (voor zover ze ook de beroepsbekwaamheid bewijzen)
• De hogere opleidingen (niveau Bachelor en Master) worden verondersteld hun afgestudeerden voldoende vorming mee te geven voor het starten van een eigen zaak.
• In het onderwijs voor sociale promotie.
• Via de examencommissie van de Federale Overheidsdienst Economie en Middenstand.


De voornaamste leerstofonderdelen zijn:

• Burgerlijk recht, met o.m. huurwetgeving
• Handelsrecht, met o.m. handelsovereenkomsten, verzekeringswetgeving, vennootschapsrecht, consumentenrecht,..
• Bijzondere reglementeringen, bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen, gereglementeerde beroepen, avondsluitingen en wekelijkse rustdag.
• Sociaal statuut van de zelfstandigen
• Handelsbeleid, marktstudie, handelsstrategie, reclame, prijsvorming, ...
• Financieel beleid: betalingsvormen, kredieten, begroting, ...
• Boekhouding en belastingwetgeving
• Informatica en moderne technologieën

Trefwoorden

Praktisch

socio-economie

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390-Tielt-Wingetel. 016 63 95 32
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info