Naar inhoud

zelfstandigenstatuut

De overheid vindt het onderscheid tussen werknemer en zelfstandige te vaag. Daarom wil ze de keuze voor het statuut van zelfstandige in de toekomst zelf sturen en organiseren.
Om te kunnen oordelen of het om een échte zelfstandige gaat, worden voorwaarden en criteria opgesteld. De rechtbanken zullen deze criteria moeten toepassen.
Daarnaast werkt de overheid een procedure uit van ‘sociale ruling’, sociale arbitrage zeg maar. Partijen zullen hun samenwerkingscontract aan een commissie kunnen voorleggen. Die zal oordelen of het al dan niet om een zelfstandig contract gaat.
De keuze voor het statuut van zelfstandige blijft vrij, maar is afhankelijk van een aantal nieuwe voorwaarden. Belangrijkste principe is de vrijheid zijn werk zelfstandig te kunnen organiseren.  De commissie zal ook het feitelijke gedrag van de zelfstandige beoordelen.

Wat de vrijheid zijn werk te regelen betreft, gelden de volgende criteria:

   Zelfstandige   Werknemer
 Werkplanning   Kan zijn werk vrij regelen.
Werkt hoe hij wil. 
 Moet instructies van werkgever opvolgen.
 Arbeidstijd   Kan zijn eigen arbeidstijd regelen.
Komt en gaat wanneer hij wil. 
 Moet zich aan bepaalde werkuren houden.
 Autonomie   Wordt niet gecontroleerd door opdrachtgever .  Staat onder hiërarchische controle van werkgever.

Trefwoorden

Praktisch

socio-economie

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390-Tielt-Wingetel. 016 63 95 32
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info