Naar inhoud

verkaveling (vergunning en voorschrift)

Wanneer een stuk grond wordt verdeeld in meerdere loten met de bedoeling één of meerdere delen ervan te bebouwen, te verkopen of te verhuren, dien je te beschikken over een verkavelingvergunning. Een verkaveling bestaat uit een plan en voorschriften, die bepalen hoe er kan gebouwd worden. 

De aanvraag van een verkavelingvergunning brengt heel wat werk met zich mee en vereist vooral in grotere bouwprojecten een uitgebreide kennis en ervaring in de ruimtelijke planning en de geldende procedures. Je doet er dan ook goed aan om hiervoor contact op te nemen met onze stedenbouwkundige ambtenaar. Hij heeft ervaring met dergelijke vergunningsaanvragen en heeft nauwe contacten met de vergunningverlenende overheden. Onze stedenbouwkundige ambtenaar zorgt voor een vlotte en professionele afhandeling vanaf de aanvraag tot de goedkeuring van de vergunningsaanvraag.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
stedenbouw

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 54
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info