Naar inhoud

stedenbouwkundig attest

Voordat je een perceel grond koopt, vraag je het best enkele inlichtingen aan de bevoegde instanties, om zeker te zijn dat je plannen kans op slagen hebben.

 

Uiteraard heeft mondeling verkregen informatie weinig juridische waarde. Indien je de inlichtingen schriftelijk wilt bevestigd zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen bij het gemeentebestuur. Een dergelijk attest geeft al enige rechtszekerheid.

 

Er bestaan 2 soorten attesten:
• Het stedenbouwkundig uittreksel geeft alleen inlichtingen over de bestemming van het perceel volgens de verschillende aanlegplannen waarin het is gelegen.
• Het stedenbouwkundig attest nummer 2 geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van het gebouw dat op het perceel kan gerealiseerd worden.

 

Op de technische dienst van je gemeente kan je de nodige aanvraagformulieren bekomen. Je kan deze ook downloaden op www.ruimtelijkeordening.be. Daar vind je ook meer inlichtingen over de wetgeving omtrent het stedenbouwkundig attest en over de manier waarop je dit kan aanvragen.

 

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. Je kan dus zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

 

Let op. Een stedenbouwkundig attest is echter nog geen stedenbouwkundige vergunning. De erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
stedenbouw

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 54
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info