Naar inhoud

rooilijnplan

Een rooilijnplan legt met een lijn de (toekomstige) grens vast tussen het openbaar domein en de private eigendommen. Ze wordt vastgelegd in een rooilijnplan. Een bijzonder plan van aanleg geeft een indicatie van een toekomstige rooilijn. Tussen twee rooilijnen bevindt zich de wegzate, dit betekent niet de breedte van de aan te leggen weg.  Naast de wegverharding dient immers ruimte te worden voorzien voor de aanleg van nutsleidingen, voetpaden, grachten, enzovoort.


Op basis van het rooilijnplan wordt de bouwlijn vastgelegd. De bouwlijn wordt bepaald door de afstand dat het gebouw dient te worden ingeplant tegenover de rooilijn. Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website: www.ruimtelijkeordening.be.Wetgeving: decreet van 18 mei 1999 en latere wijzigingen, over de organisatie van de
ruimtelijke ordening : art. 76-77.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
stedenbouw

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 54
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info