Naar inhoud

plan van aanleg

Er zijn gewestelijke en gemeentelijke plannen van aanleg:
• Het gewestplan is een bodembestemmingsplan op Vlaams niveau. Voor het volledige Vlaamse grondgebied worden algemene bestemmingen vastgelegd (woongebied, landbouwgebied, industriegebied, …) waar bepaalde voorschriften gelden.   Je kan het gewestplan consulteren op de site van Gis Vlaanderen (Geo-Vlaanderen) . De inhoudelijke voorschriften per zone vind je op  de site van de Vlaamse Gemeenschap.

• Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een bodembestemmingsplan op gemeentelijk niveau. Een BPA legt op gedetailleerde wijze de bestemming van een gebied vast, het tracé van alle te wijzigen verkeerswegen en doet ook uitspraken over de plaatsing, grootte en welstand van gebouwen, afsluitingen, tuinen ,…   Om te weten of je perceel in een BPA ligt, doe je navraag aan het loket van de Cel Ruimtelijke ordening. Als je weet in welk BPA en in welke bestemmingszone je perceel ligt, kan je in deze lijst de bijhorende voorschriften opzoeken en nalezen.

Verder zijn er zijn gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), de zogenaamde "opvolgers van de plannen van aanleg".

Een overzicht van de gewestelijke  uitvoeringsplannen vind je op de website van de Vlaamse Gemeenschap.

Een overzicht van de provinciale uitvoeringsplannen vind je op de website van de provincie Vlaams-Brabant

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
stedenbouw

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 54
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info