Naar inhoud

openbaar onderzoek

Het openbare onderzoek is een middel om de bevolking in te lichten. Het wordt kenbaar gemaakt aan de hand van een affiche die aangebracht wordt voor het betrokken goed en in de onmiddellijke omgeving ervan, voor procedure aangaande vergunning en getuigschrift. Een openbaar onderzoek wordt altijd gevolgd door een overleg. Deze twee procedures vormen samen de bijzondere bekendmakingmaatregelen.

De beweegredenen van het openbare onderzoek zijn grenzen die bestemd zijn om de bevolking in te lichten telkens een project in één van zijn opzichten een geldende norm overschrijdt. De duur van het openbare onderzoek bedraagt 15 dagen (of 30 dagen indien het project de configuratie van openbare wegen wijzigt). De gemeente plaatst gele affiches met de gegevens van het project en de plaats, de datum en het ogenblik waarop het dossier door de overlegcommissie zal onderzocht worden.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
stedenbouw

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 54
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info