Naar inhoud

onteigening

De onteigening is de procedure waardoor een publiekrechtelijke rechtspersoon (staat, provincie, gemeente, openbare instellingen) de eigendom verwerft van een goed met het oog op openbaar gebruik. Een onteigening moet voor het algemeen belang zijn, moet billijk zijn en voorafgaandelijk.

Een onteigeningsprocedure wordt vrijwel altijd voorafgegaan door een poging tot minnelijke schikking tussen de overheid en de eigenaar. De vergoedingen voor grondinname worden volgens wettelijke regels bepaald.

Verdere informatie vind je op de website www.binnenland.vlaanderen.be bij onteigeningen door de lokale besturen.

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
stedenbouw

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 54
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info