Naar inhoud

grondverhandeling (aankoop / verkoop)

Hier houdt men zich bezig met het beheer, de aankoop en verkoop van gemeentelijke gronden.
Dit houdt onder meer in:
• landmeetkundige opdrachten
• beheer van gemeentelijke gronden en gebouwen
• administratieve opvolging van de aan- en verkoopdossiers van de kerkfabrieken
• atlas waterlopen en buurtwegen
• plaatsbeschrijvingen bij gemeentelijke werken

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
stedenbouw

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 54
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info