Naar inhoud

ruimtelijke ordening

Alle inlichtingen over bouwen en verbouwen, stedenbouwkundige voorschriften en verordeningen, kan je bekomen op bij de Cel ruimtelijke ordening, stedenbouw en werken door derden.                     

Je kan hier ook terecht voor meer informatie over het gewestplan, bijzondere plannen van aanleg en verkavelingen of over de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Om te weten voor welke werken je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, wanneer je een architect moet raadplegen of hoe je een dossier moet samenstellen, kan je terecht op www.ruimtelijkeordening.be.

Je kan ook zelf opzoekingwerk verrichten over de bestemming die een bepaald perceel heeft volgens het gewestplan.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
stedenbouw

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 54
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info