Naar inhoud

huisvesting en krotwoningen

Huisvesting
De Cel ruimtelijke ordening, stedenbouw en werken door derden staat in voor de kwaliteitsbewaking van gebouwen, zowel woningen als bedrijfsgebouwen.


Indien je een klacht hebt over de bewoonbaarheid van je woning of appartement, kan je een kwaliteitsonderzoek aanvragen. Deze aanvraag gebeurt schriftelijk én aangetekend. Het onderzoek wordt uitgevoerd en opgevolgd door een gemeentelijke ambtenaar in samenwerking met de dienst huisvesting van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. In sommige gevallen kan een huursubsidie toegekend worden.


Krotwoning
Op deze dienst wordt ook de lijst van leegstand en verkrotting van woningen en bedrijfsgebouwen opgemaakt en geactualiseerd. Een woning staat leeg als ze gedurende één jaar niet bewoond wordt. Een gebouw, anders dan een woning, staat leeg indien meer dan de helft van de oppervlakte gedurende één jaar niet wordt gebruikt.
Deze lijsten liggen ter inzage op de dienst.


Het Vlaamse gewest vordert een heffing op de leegstand en de verkrotting van woningen en gebouwen. Deze heffing is in principe gelijk aan het geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning. Het is echter een jaarlijkse heffing die ieder jaar zal stijgen als de problemen niet worden verholpen. De eigenaar - bewoner die geen andere woning bezit, kan tijdelijk van deze heffing vrijgesteld worden.

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
stedenbouw

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 54
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info