Naar inhoud

conformiteitsattest

Als je een woning verhuurt die in orde is, recent werd opgefrist of gerenoveerd, kan je een conformiteitsattest aanvragen. Dit attest kan je aanvragen bij de Cel Ruimtelijke ordening, stedenbouw en werken door derden op het gemeentehuis tijdens de openingsuren.


Het conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woning voldoet aan de opgelegde veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Het attest is niet verplicht en kan enkel aangevraagd worden door de verhuurder. Voor de gemeente is het wél een voorwaarde om een besluit tot ongeschikt– en onbewoonbaarheid op te heffen.

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
stedenbouw

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 54
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info