Naar inhoud

bouwvergunning

Als je wil bouwen of verbouwen, moet je eerst een stedenbouwkundige vergunning hebben.
Voor je eraan begint kun je best eerst eens informeren of je plannen wel realiseerbaar zijn binnen de bestaande voorschriften en regels, en of je een architect moet raadplegen.


Behalve voor nieuwbouw en verbouwingswerken heb je ook een stedenbouwkundige vergunning nodig voor:

• afbraak van bestaande gebouwen
• het vellen van bomen
• het wijzigen van het bodemreliëf
• bestemmingswijziging van een onroerend goed (zelfs zonder verbouwing)
• het stallen van caravans en afgedankte voertuigen
• het stallen van verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt
• het plaatsen van een tuinhuisje groter dan 10m². Opgelet: in sommige bpa's en verkavelingen gelden specifieke voorschriften voor tuinhuisjes of is het plaatsen van een tuinhuis zelfs verboden!
• het plaatsen van een prefabconstructie
• het plaatsen van een schotelantenne.


Horecazaken moeten een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een terras en winkels voor het plaatsen van een uitstalling. De vergunning is ook nodig voor (licht)reclame.


De aanvraag dien je liefst persoonlijk in bij de technische dienst. Dan kijken we meteen na of het dossier volledig is en krijg je het ontvangstbewijs mee. Het aanvraagdossier bevat behalve de nodige formulieren in viervoud, ook nog de plannen, doorsnedes en gevelaanzichten (meestal in vijfvoud), en een aantal foto's van de plaats van de werken in drievoud.


Op de website van de administratie ruimtelijke ordening van de Vlaamse Gemeenschap vind je meer informatie en kun je ook alle nodige formulieren voor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning downloaden.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling grondgebiedzaken
stedenbouw

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 54
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen

Meer info