Naar inhoud

personeelsbeheer

De personeelsdienst is een interne dienst die zich richt tot de gemeentelijke medewerkers. De belangrijkste taak is het beheren van de personeelsdossiers. De personeelsdienst streeft naar een kwaliteitsvolle, professionele dienstverlening gericht naar onze klanten namelijk de personeelsleden, de diensten en de hele organisatie. Via het human resource beleid trachten we de nodige ondersteuning te bieden aan alle diensten van de gemeente om hen te helpen op een effectieve en efficiënte manier hun doelstellingen te bereiken.


Voor volgende diensten kunnen onze interne klanten bij ons aankloppen:
1. verloven, ziekte, arbeidsongevallen, loopbaanonderbreking
2. persoonlijke personeelsdossiers
3. vorming, evaluatie, loopbaanplanning
4. loonadministratie, vergoedingen en toelagen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering
5. personeelsbehoefteplan en organigram
6. arbeidsreglement, administratief en geldelijk statuut, reglement voor contractueel personeel
7. uurregelingen, glijtijd, tijdregistratie en toegangscontrole
8. welzijn op het werk
9. vakbondsoverleg
10. onthaal nieuwe personeelsleden
11. opzegging, ontslag en pensioen
12. loon en pensioen mandatarissen, presentiegelden gemeenteraadsleden


Uiteraard kan iedereen op de personeelsdienst terecht voor: vacatures, sollicitaties en informatie over examens, aanwervingsvoorwaarden, vakantiejobs, stages, enzovoort.

Praktisch

Afdeling ondersteunende diensten
personeelsdienst

Gemeentehuis
Kruisstraat 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 95 47
fax 016 63 95 48
e-mail e-mail

Openingstijden

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Dinsdag ook van 14 tot 19 uur.
Woensdag ook van 14 tot 17 uur.

Collectieve sluitingsdagen