Naar inhoud

studietoelage hoger onderwijs

De voorwaarden om een studietoelage te krijgen, zijn grotendeels gelijklopend met deze voor het secundair onderwijs:
1. Belg zijn, EU-onderdaan zijn, voorwaarde is dat je al 5 jaar onafgebroken in België woont, of kind zijn van EER-onderdanen die al in België werken of gewerkt hebben. Onder bepaalde voorwaarden krijgen o.a. ook vluchtelingen een studietoelage, mensen van buiten de EER en slachtoffers van mensenhandel;


2. je moet in Vlaanderen of in het Brussel Hoofdstedelijk gewest in een erkende Nederlandstalige instelling les volgen. De opleiding die je volgt, moet resulteren in een diploma (diplomacontract). Je opleiding is geaccrediteerd, erkend als nieuwe opleiding of tijdelijk erkend. Je studietoelagekrediet of jokerkrediet mag nog niet opgebruikt zijn. Onder bepaalde voorwaarden is een studiefinanciering ook mogelijk voor studies in het buitenland en in de Franse en Duitstalige Gemeenschap;

 

3. jij of je ouders mogen niet meer verdienen dan een bepaald bedrag. Doorgaans telt het inkomen van twee jaar geleden.
Om te weten of je voldoet, moet je enkele stappen doorlopen:
1. In welke leefeenheid, soort gezin, leef je?
2. Bereken het aantal punten (de grootte) van die leefeenheid
3. Bereken het inkomen van de leefeenheid en vergelijk met de inkomensgrenzen
4. Ligt het kadastraal inkomen "vreemd gebruik" niet te hoog?

 

Meer info op www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/voorwaarden.

Trefwoorden

Praktisch

Afdeling vrije tijd
deeltijds kunstonderwijs

Gemeenschapscentrum
De Maere
Leuvensesteenweg 187 bus 2
3390 Tielt-Wingetel. 016 63 15 65
fax 016 63 15 65
e-mail e-mail

Openingstijden

maandag van 15.30 tot 21.30 uur
woensdag van 13 tot 20 uur
donderdag van 13 tot 19.30 uur
zaterdag van 8.30 tot 12 uur

Meer info